Team Coaching bij Shining Eyes.

Team Coaching bij Shining Eyes.

Wanneer zet je een teamcoach in? Als je denkt, het loopt niet zo lekker in het team, dat kan anders. Of als je denkt, dit kan wel eens lastig worden voor het team, laten we preventief hulp inschakelen. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Team coaching maakt deze zaken op een constructieve manier bespreekbaar.

In team coaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

Onderlinge Samenwerking en Interactie

Onderlinge Samenwerking en Interactie

Wanneer zet je een teamcoach in? Als je denkt, het loopt niet zo lekker in het team, dat kan anders. Of als je denkt, dit kan wel eens lastig worden voor het team, laten we preventief hulp inschakelen. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Team coaching maakt deze zaken op een constructieve manier bespreekbaar.

In team coaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

"Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen."

Albert Einstein

Snel concreet resultaat door doelgerichte aanpak

Bij Shining Eyes werken wij vanuit de grondhouding van een dienend leider, dit maakt het mogelijk om snel tot de kern van het probleem of knelpunt door te dringen. De kwaliteit van de aandacht en de oprechte intentie om het team te begeleiden in haar eigen groei zorgen voor de noodzakelijke verbinding om het traject tot een succes te maken. Mogelijke doelstellingen van de team coaching kunnen zijn:

 • Vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt.
 • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.
 • Versterken van de onderlinge samenwerking, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie en wederzijds begrip.
 • Het opzetten van een effectief nieuw team, door taken en doelstellingen te bespreken, en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet kunnen worden.
 • Werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden.
 • Het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden.

Wat maakt coaching door Shining Eyes uniek?

Principes van Dienend Leiderschap

Door te coachen vanuit de grondhouding van een dienend leider, kan vrijwel iedere stijl en techniek succesvol worden toegepast. Bij Shining Eyes leiden wij de coaching vanuit de basis van de 8 kernwaarden en de 2 fundamentele principes van dienend leiderschap. Dienend leiderschap betekent dat je met plezier en stralende ogen bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van de ander.

Coaching afgestemd op werken in de publieke sector

Het werk bij de overheid, het onderwijs en in de zorg- en welzijnssector kent zo zijn uitdagingen. Als gevolg van vrijwel doorlopende veranderingen, zoals bijvoorbeeld digitalisering en aanpassingen van wet- en regelgevingen, de mondige burger en professionalisering, hebben medewerkers soms moeite met effectief keuzes maken, zonder daarbij hun authenticiteit te verliezen. Door onze roots in de publieke sector weten wij bij Shining Eyes precies wat er speelt bij deze medewerkers (en organisaties).

Wat maakt coaching door Shining Eyes uniek?

Principes van Dienend Leiderschap

Door te coachen vanuit de grondhouding van een dienend leider, kan vrijwel iedere stijl en techniek succesvol worden toegepast. Bij Shining Eyes leiden wij de coaching vanuit de basis van de 8 kernwaarden en de 2 fundamentele principes van dienend leiderschap. Dienend leiderschap betekent dat je met plezier en stralende ogen bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van de ander.

Coaching afgestemd op werken in de publieke sector

Het werk bij de overheid, het onderwijs en in de zorg- en welzijnssector kent zo zijn uitdagingen. Als gevolg van vrijwel doorlopende veranderingen, zoals bijvoorbeeld digitalisering en aanpassingen van wet- en regelgevingen, de mondige burger en professionalisering, hebben medewerkers soms moeite met effectief keuzes maken, zonder daarbij hun authenticiteit te verliezen. Door onze roots in de publieke sector weten wij bij Shining Eyes precies wat er speelt bij deze medewerkers (en organisaties).

Zo ziet een traject team coaching eruit

Ieder coachingstraject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit persoonlijke gesprek bepaalt de opdrachtgever of hij of zij een goed gevoel heeft bij de coach en vertrouwen heeft in het traject. Vervolgens bespreken we de aanleiding van de in te zetten team coaching en het doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Naar aanleiding van dit gesprek zal  Shining Eyes een voorstel / offerte schrijven waarin de frequentie van de coaching, de duur van het traject, de doelstelling en de kosten zullen worden opgenomen. Ieder traject voor team coaching is er één op maat.

Dit mag je verwachten van team coaching door Shining Eyes

Kies je voor team coaching door Shining Eyes, dan ben je verzekerd van:

 • Coaching start altijd met een oriëntatiegesprek
  We starten met een open gesprek tussen de opdrachtgever en coach om de behoeften van het team en opdrachtgever helder te krijgen, wederzijdse verwachtingen te bespreken en doelstellingen te verkennen.
 • Verwachtingen en werkwijze coaching vastleggen
  De verwachtingen en werkwijze leggen wij vast in een plan van aanpak. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.
 • Privacy gewaarborgd bij coaching
  Wij werken op basis van vertrouwen. Informatie wordt alleen gedeeld als het team daar toestemming voor geeft. Informatie over de ontwikkeling / voortgang in algemene zin kan natuurlijk tijdens een evaluatiemoment worden teruggekoppeld.
 • Eindevaluatie coachingstraject
  Ieder traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. Zowel met het team, als de opdrachtgever.

Meer weten over coaching door Shining Eyes?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op. Of bel ons via 06-28437479.

Contactgegevens

Shining Eyes Coaching & Training

E: birgit@shining-eyes.nl
T: +31628437479
KvK: 84977566
BTW nr.: NL003006290B61

Contactgegevens

Shining Eyes Coaching & Training

E: birgit@shining-eyes.nl
T: +31628437479
KvK: 84977566
BTW nr.: NL003006290B61

Algemene Informatie

Veerkracht

Soms heb je het gevoel dat het elastiek te veel is uitgerekt. Je krijgt jezelf niet meer ‘opgepept’ en kleine gebeurtenissen kunnen je al van streek maken. Je incasseringsvermogen lijkt uitgeput en je krijgt steeds vaker te horen dat je je druk maakt ‘om niks’. Coaching kan je helpen om meer veerkracht te ontwikkelen. Je bent je meer bewust van je valkuilen en kunt de uitdagingen van het leven en werk weer makkelijker aan. Door samen met de coach te kijken naar onderliggende patronen, neemt je veerkracht niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn toe.

Bewustzijn en zingeving

In veel studies is aangetoond dat een scherper bewustzijn en een grotere focus op zingeving sterk bijdragen aan geluk. Toch rennen we maar door en staan we te weinig stil bij wat er gebeurt in ons leven. Is dit bij jou ook het geval en wil je dit veranderen? Samen met de coach kijk je naar je werk en leven. Je observeert je gedachten en gevoelens en de betekenis daarvan voor jouw welbevinden. Dankzij dit bewustzijn verstevig je het contact met jezelf en sta je (weer) aan het roer van je eigen leven. Ook als er tegenslagen en uitdagingen op je pad komen.

Balans werk en privé

Een goede balans tussen werk en privé… Je weet dat het belangrijk is, maar krijgt het niet goed voor elkaar. ‘s Avonds ben je uitgeblust. En op je werk functioneer je minder goed dan je zou willen. Met de coach onderzoek je de balans in je leven. Je ontdekt welke valkuilen of stressoren de balans verstoren. Je kijkt naar je energie en de verdeling ervan. En je leert hoe je anders kunt aankijken tegen verplichtingen en waar de ruimte zit voor een gezondere balans. Dat geeft energie.

Communicatie en interactie

Miscommunicatie, een misverstand, irritaties… Het is niet vreemd als je hier wel eens mee te maken krijgt. We luisteren soms maar half, vullen in voor de ander of zijn gewoonweg niet duidelijk in onze communicatie. Met je coach onderzoek je hoe effectief jouw wijze van communiceren is en hoe de interactie met anderen verloopt. Ben je zuiver en bewust in je waarneming? Wordt je boodschap goed begrepen en bereik je wat je wilt met je gesprekken? Zorg je voor een goede balans tussen praten en diepgaand luisteren? Met coaching ben je snel bij de kern en dat levert je veel op.